שאלות לפני משלוח/הזמנה

שינויים בהזמנה

בכל בקשה שהיא, יש להבין היכן הפריט עומד והאם ניתן לבצע את השינוי – האם הפריט עוצב?
אם כן, האם הפריט נבנה?
אם כן, האם נשלח לציפוי או חוזר מציפוי יום למחרת?
אם כן, האם כבר נארז?

בקשות לאחר המשלוח